RottyFest 2018

 

KYNOLOGICKÉ UKÁŽKY UK-2 z 5.apríla 2014, pri príležitosti "OSLOBODENIA 1945 Bernolákovo/Ivanka pri Dunaji"

 

Nácvik revíru a kotrmelec z radosti :) Achiles Fadyla

 

Capone Al Fadyla-nácvik revíru

Puro Fadyla - príchody, odchody

Achiles Fadyla

Puro Fadyla - nácvik obrany

Una-zákusy