UK-2 poskytuje dva hlavné typy výcviku:

Klient sa zúčastňuje na výcviku spolu so psom, pod vedením inštruktora

Výcviku sa môžu zúčastniť všetky plemená psov, bez ohľadu na vek. Podmienkou je zaočkovanie besnoty ( v 3-4 mesiaci veku psa).

Klient sa spolu so psom zúčastňuje na výcvikovej hodine podľa časového harmonogramu, pričom je pod stálym vedením inštruktora, ktorý riadi výcvik prípadne radí pri individuálnych problémoch v správaní psa.

V UK-2 si klient sám zvolí, na ktorú výcvikovú hodinu príde cvičiť, pričom sa nemusí na hodiny vopred nahlasovať.

Na 1. výcvikovú hodinu si treba priniesť:

-veterinárny preukaz k nahliadnutiu

-klasické vodítko (cca 1,2 metra dlhé)

-retiazkový obojok (dá sa zakúpiť aj priamo na mieste)

-klasický nesťahovací obojok alebo postroj (pri výcviku obrany)

-dlhé vodítko, tzv. stopovačka (5-10 metrov dlhé)

Prvá výcviková hodina je pre klienta ZDARMA 

 

Cenník

Klient môže platiť buď jednorazovo, pri každej účasti na výcvikovej hodine alebo paušálne na určité časové obdobie, pri čom počet

výcvikových hodín v tomto období nie je obmedzený. 

 

Základný POPLATOK :

 BALÍČEK 21 výcvikových hodín poslušnosti 200 €

-bez časového obmedzenia

-možnosť príplatku obrany za 5 €/výcviková hodina 

 

Jednorazové POPLATKY:

10 € /výcviková hodina/ na jedného psa- POSLUŠNOSŤ bez obrany

10 € /výcviková hodina/ na jedného psa- ZÁKLADY OBRANY

15 € /výcviková hodina/ na jedného psa- POSLUŠNOSŤ+ ZÁKLADY OBRANY

 

Paušálne POPLATKY:

3 mesačný paušál-POSLUŠNOSŤ 180 € 

-poslušnosť bez obmedzenia hodín

-možnosť príplatku obrany za 5 €/výcviková hodina

+ OBRANA 90 €

-obrana bez obmedzenia hodín

 

6 mesačný paušál-POSLUŠNOSŤ 250 €

-poslušnosť bez obmedzenia hodín

-možnosť príplatku obrany za 5 €/výcviková hodina

+ OBRANA 120 €

-obrana bez obmedzenia hodín

 

12 mesačný paušál-POSLUŠNOSŤ 350 €

-poslušnosť bez obmedzenia hodín

-možnosť príplatku obrany za 5 €/výcviková hodina

+OBRANA 150€

-obrana bez obmedzenia hodín

 

Poplatok v sebe zahŕňa: účasť na výcvikových hodinách podľa časového harmonogramu, pričom inštruktor zasahuje klientovi do výcviku len metodicky. Obsahom výcviku je "domáca kynológia", to je: všetky základné cviky poslušnosti a nácvik zákusov pri obrane.Výcvik je prevádzaný výlučne v areáli UK-2. 

 

Rozšírený POPLATOK :

Jednorazový POPLATOK:

25 € /výcviková hodina/ na jedného psa-POSLUŠNOSŤ+OBRANA

Paušálne POPLATKY:

  3 mesačný paušál-POSLUŠNOSŤ+OBRANA 350 €
  6 mesačný paušál-POSLUŠNOSŤ+OBRANA 600 €
12 mesačný paušál-POSLUŠNOSŤ+OBRANA 800 €

 

Poplatok v sebe zahŕňa: účasť na výcvikových hodinách podľa časového harmonogramu, ako aj výcvik v dohodnutom čase. Inštruktor môže do výcviku zasahovať nielen metodicky ale aj fyzicky. Obsahom výcviku je tiež príprava psa na základné skúšky: BH, IPO 1, ZM, SVV 1. Výcvik môže prebiehať aj mimo areálu UK-2 (pachové práce).

 

Individuálny POPLATOK :

12 mesačný paušál-POSLUŠNOSŤ+OBRANA 2000 €

 

Poplatok v sebe zahŕňa: účasť na výcvikových hodinách podľa časového harmonogramu, výcvik v dohodnutom čase, ako aj individuálny výcvik podľa požiadaviek klienta. Výcvikár cvičí so psom spolu s klientom. Prevádza sa aj aktivizačný výcvik priamo u klienta, klient je uprednostnený pri odložení psa v hoteli počas dovolenkovej sezóny. Základom výcviku je individuálny prístup vo flexibilnom výcvikovom čase. V poplatku je zahrnutá aj príprava psov na vrcholové skúšky masovej výcvikovej činnosti / IPO 2, IPO 3, SVV 2, SVV 3 /, taktiež  príprava na výstavy, bonitácie a spolupráca pri zaradení psa do chovu

So psom cvičí profesionálny psovod, bez prítomnosti klienta

V druhom prípade výcvik bez majiteľa trvá 4, 8 až 12 týždňov podľa obtiažnosti výcviku. Pes zostáva počas tejto doby vo výcvikovom stredisku, len na víkendy chodí domov. Po ukončení doby výcviku psovod predvedie klientovi /majiteľovi psa/, čo sa pes naučil. Potom si klient psa prevezme, skúša s ním prevádzať naučené cviky podľa pokynov inštruktora. Keď klienta pes poslúcha, výcvik je ukončený. Ak vzniknú drobné problémy pri prevzatí psa klientom, musí niekoľkokrát prísť so psom na tréning, aby sa nedostatky odstránili. Až potom je výcvik ukončený.

4-TÝŽDŇOVÝ VÝCVIK PSA BEZ MAJITEĽA:  500 €
Poslušnosť a výchova mladého psa - od 6 mesiacov veku psa.

8-TÝŽDŇOVÝ VÝCVIK PSA BEZ MAJITEĽA: 1000 €
Poslušnosť a obrana. Domáca kynológia bez pachových prác. Najskôr od 10 mesiac veku psa.

12-TÝŽDŇOVÝ VÝCVIK PSA BEZ MAJITEĽA: 1500 €
Poslušnosť, obrana a pachové práce. Kurz je ukončený základnou skúškou z výkonu (IPO1, ZM, SVV1). Najskôr od 12 mesiaca veku psa.

BONITÁCIA PSA/ 4-6 TÝŽDŇOV:  500 €
Príprava na bonitáciu a predvedenie psa na bonitácií. Najskôr od 12 mesiacov veku psa.

KONDIČNÝ VÝCVIK:  500 €
Po absolvovaní klasických výcvikov u nás. Výcvik trvá 4 týždne. Vek psa nie je obmedzený.

  

*Uvedené ceny sú bez DPH.
Výcvik psa je riadne fakturovaný a faktúra slúži ako daňový doklad!
Všetci inštruktori pracujú v Sponzii UK-2 na trvalý pracovný pomer.

Pri háraní sučky sa jej výcvik prerušuje približne na tri týždne!
Cenník platný od 1.1.2020