Naše výcvikové stredisko UK-2 ponúka aj možnosť pripraviť psa na predvedenie na výstave.

Výstavná hodina sa uskutočňuje za prítomnosti klienta, klient cvičí so psom sám pod dohľadom inštruktora.

Výstavná hodina trvá 20-30 minút

Cena za výstavnú hodinu: 10€

Možnosť individuálnej prípravy na výstavu, kde inštruktor fyzicky pomáha alebo sám cvičí so psom. Môže byť za prítomnosti klienta ale aj bez.

Cena za individuálnu výstavnú hodinu: 20€

Po dohode možnosť samotného predvedenia psa na výstave inštruktorom.

Každú výstavnú hodinu si treba vopred telefonicky dohodnúť s inštruktorom.

Inštruktor

Mgr. Monika Kollárová Butyková

0907 714 296