Výcvikové hodiny s inštruktorom - figurantom v základnom výcviku v UK-2

 

Utorok    10:00 a 17:00

Štvrtok   10:00 a 17:00

Sobota    10:00

 

 

Vo výcvikových hodinách označených čiernou farbou sa prevádza klasický výcvik (poslušnosť+obrana).

Kontakt k výcviku: 0905 648 586    Miloš Butyka

10 € výstavná hodina v čase podľa harmonogramu.

15 € výstavná hodina v dohodnutom, individuálnom čase.Výcvikové hodiny v základnom výcviku v UK-2

Základný výcvik sa prevádza výlučne vo výcvikovom areáli Uk-2. Výcvik sa začína v uvedených hodinách, pričom je k dispozícií inštruktor a figurant.


Výcvikové stredisko je otvorené od 9:00 do 17:00

*** V poplatku za základný výcvik sa v nedeľu a vo sviatok necvičí!